Yummy Roll Fruits
Yummy Roll Fruits
Yummy Roll Fruits

on Instagram: http://ift.tt/2wY4dKv
Yummy roll
#Repost @jessicanguyenjt (@get_repost)
・・・
Tại #soulfit những đứa béo thì ăn kiêng giảm cân mà những đứa gầy thì ăn chế độ dinh dưỡng cho bà bầu… Để tương lai k đứa nào quá béo như em và quá gầy như Ngáo, đội hình sẽ đồng đều vs nhau
#grapes #seaweed #eggs #cheesy #salt #avocado #lunchbox #omega #homemade #withlove #primrose #evening #oil #ondesk #green #huawei #leica #healthy #foodfetish #foodfetishindia #eggetarian Yummy roll
#Repost @jessicanguyenjt (@get_repost)
・・・
Tại #soulfit những đứa béo thì ăn kiêng giảm cân mà những đứa gầy thì ăn chế độ dinh dưỡng cho bà bầu… Để tương lai k đứa nào quá béo như em và quá gầy như Ngáo, đội hình sẽ đồng đều vs nhau
#grapes #seaweed #eggs #cheesy #salt #avocado #lunchbox #omega #homemade #withlove #primrose #evening #oil #ondesk #green #huawei #leica #healthy #foodfetish #foodfetishindia

Facebook Comments

Show us your Love

* indicates required